Tất Cả Link Support, Kháng Nghị, Liên Hệ Với Facebook 2023

Để mọi người có thể liên hệ nhanh với Facebook nhanh nhất, Hôm nay mình xin phép tổng hợp Tất Cả Link Support, Kháng Nghị, Liên Hệ Với Facebook.

  • Truy cập trang web chính thức của Facebook: www.facebook.com
  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập phần Trợ giúp hoặc Hỗ trợ để tìm thông tin liên hệ và hỗ trợ chi tiết.

Dưới đây là Link support Facebook 2023 :

Chát trực tiếp với support Facebook:

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

TK bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

-Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

-Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Xin Nâng ngưỡng, Vấn đề thanh toán

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Đã bị vô hiệu hóa Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Facebook Payments Support Center Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Privacy Rights Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

Đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

Report sex

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )

https://www.facebook.com/help/contact/logout…

Xác nhận thông tin cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Block do ăn vé tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Verify lại account

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Give Us Feedback About a Facebook Feature

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

Facebook Payments Developer Payout Registration Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide

https://www.facebook.com/business/ads-guide

Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies

https://www.facebook.com/policies/ads/

Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP)

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application

https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Accounts Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Báo cáo account dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request

https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192

Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Vấn đề email bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập

Report an Issue with Facebook Mobile Texts

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Report a Privacy Rights Violation

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights Photo Removal Request

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

Privacy Rights Video Removal Request

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter-Notification

https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter…

Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change

https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang

https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang Yêu cầu gỡ xuống trang

https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố

https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang

https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm

https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công

https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request

https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281

Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628

Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Trademark Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights Other

https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support

https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiry

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Spy quảng cáo của đối thủ, xem thư viện quảng cáo trang của nhà quảng cáo toàn cầu

https://www.facebook.com/ads/library

Link Yêu Cầu Xoá Video Xâm Phạm

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Link Báo Cáo Về Ảnh Và Video Trên Instagram

https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

Link Contact Về Vấn Đề Với Webcam

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Link Hỗ Trợ Thanh Toán Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/326520857454699

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

Link Contact Để Xem Lỗi Trang

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Link Contact Bảo Mật Quản Trị

https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Link Phản Hồi Về Trang

https://www.facebook.com/help/contact/266897100086640

Link Báo Cáo Về Các Quảng Cáo Trên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Link Báo Cáo Trên Điện Thoại

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Link Báo Cáo Sự Cố Với Điện Thoại

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Link Kiểm Tra Bảo Mật Người Lạ Đăng Nhập

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

Link Báo Cáo Về Các Lỗi Khi Đăng Nhập

https://www.facebook.com/help/contact/165689550293117

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Đóng Góp Ý Kiến Về Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Link Không Xác Nhận Gmail

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Link Báo Cáo Địa Chỉ Email Của Bạn Đã Được Sử Dụng

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Link Báo Cáo Về Vấn Đề Bản Quyền

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Link Contact Báo Cáo Xâm Phạm Quyền Riêng Tư

https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952

Link Yêu Cầu Dữ Liệu Của Trẻ Em

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

Link Thông Báo Cho Facebook Đây Là 1 Đứa Trẻ

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Link Contact Yêu Cầu Facebook Thanh Toán Tiền Quảng Cáo

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Link Mở Khoá Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hoá

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167692083333796 (nhiều tài khoản)
https://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279 (trẻ em vị thành niên)

Link Báo Cáo Tài Khoản Lừa Đảo

https://www.facebook.com/help/contact/321804254561747

Link Báo Cáo Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hoá

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

https://www.facebook.com/help/contact/?id=260749603972907

Link Báo Cáo Mạo Danh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=24279893580251

Link Đề Nghị Facebook Mở Khoá Tính Năng

https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

Link Xóa Email Đang Dùng Trong Tài Khoản

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Link Báo Cáo Sđt Bị Lỗi

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

Link Báo Cáo Vấn Đề Liên Quan Đến SMS

https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831

Link Yêu Cầu Xoá Sdt Đang Dùng Trên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667

Link Contact Báo Cáo Các Vấn Đề Liên Quan Đến Đăng Nhập

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Link Mở Khoá Nhóm

https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

Link Không Nhận Số Điện Thoại

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Link Mở Khóa Tài Khoản Bị FAQ

https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Link Mở Khoá Tên Giả

https://www.facebook.com/help/contact/23784333627423

Link Contact Xác Nhận Tài Khoản

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Link Đổi Ngày Tháng Năm Sinh

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Link Thay Đổi Tên Theo Ngôn Ngữ

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

Link Yêu Cầu Huỷ Tưởng Nhớ

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

Link Mở Khoá Mã Phê Duyệt

https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Link Contact Yêu Cầu Xoá Hình Xâm Phạm

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

Link Contact Yêu Cầu Tưởng Nhớ

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Link Báo Cáo Tài Khoản Tự Tử

https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

Link Mở Khoá Tài Khoản Dưới 13 Tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Link Contact Yêu Cầu Đổi Tên

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Link Contact Báo Cáo Tài Khoản 14 Tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Link Contact Báo Cáo Đang Bị Tống Tiền

https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

Link Contact Báo Cáo Giả Mạo Người Khác

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Link Contact Báo Cáo Đây Là Tù Nhân

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Link Contact Báo Cáo Đây Là Website Người Lớn

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

Link Contact Báo Cáo Những Vấn Đề Vi Phạm Quyền Riêng Tư

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

Link Contact Báo Cáo Tài Khoản 13 Tuổi

https://vi-vn.facebook.com/help/contact/209046679279097
https://vi-vn.facebook.com/help/contact/209046679279097

Rate this post